ROLLIGO Digit Basic

– Brána s galvanizovaným oceľovým systémom
– Pohon trojfázový 400 V
– Fotobunka

  • Maximálna veľkosť brány na objednávku: 4,5 x 4,5 m
  • Konštantná rýchlosť motora je 0,8 m/s
  • LED žltá varovná svetelná signalizácia
  • Ručné odblokovanie kľukou (pri výpadku prúdu, brzda motora automaticky aktívna)
  • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa normy EN-12424 trieda 1 (80 km/h)
  • Pohon je montovaný vedľa rámu alebo na rám
Návrat hore